රමලාන් උත්සවයට සෞදියෙන් මෙවර වැඩි රටඉඳි ප්‍රමාණයක්

රාමලාන් උපවාස සමයේදී මෙරට මුස්ලිම් ජනතාවගේ පරිභෝජනය සඳහා පසුගිය වසරට වඩා වැඩි රටඉඳි පුමාණයක් මෙවර ලබාදීමට සෞදි රජය පොරොන්දු වූ බව තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්. අබ්දුල් හලීම් මහතා පැවසීය.

පසුගිය වසරේදී රටඉඳි මෙට්‍රික් ටොන් 150ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු බවත්, මේ වසරේදී මෙට්‍රික් ටොන් 250ක් අවශ්‍ය බවට තමන් සිදුකළ දැනුම් දීම සෞදි රජය පිළිගෙන තිබෙන බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

පසුගිය වසරේදී රාමසාන් සමයට අවශ්‍ය රටඉඳි ප්‍රමාද වී ලැබුණු බැවින් මෙවර රාමසාන් සමය එළඹෙන මැයි මාසයට පෙර, එනම් අප්‍රේල් මාසයේදී රටඉඳි තොගය ලබාදෙන්නැයි සෞදි රජයෙන් තමන් ඉල්ලීමක් කළ බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රටඉඳි මිලදී ගැනීම සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන බවත්, ඇතැම් රටඉඳි තොග සෞදි රජයේ ප්‍රදානයක් වශයෙන් ලැබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *