රට තුළ විකල්ප වාමාංශික පෙරමුණක් ගොඩනගනවා

රට තුළ විකල්ප වාමාංශික පෙරමුණක් ගොඩනගන බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය පවසයි.

ලේකම් කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා කොළඹ පැවති උද්ඝෝෂණයකට එක්වෙමින් එම පක්ෂයේ සංවිධායක කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා සඳහන් කළේය.

ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කර මෙම නව පෙරමුණ බිහි කරන බද ඔහු පවසයි.

වත්මන් පාලනයද නැවතත් සිදු කරමින් පවතින්නේ පැරණි පාලන ක්‍රමයම බවත් එය වෙනස් ක ලයුතු බවත් ඒ මහතා පවසයි.

ඒ සඳහා සියලු වාමවාදී බලවේග එක් කරගන්නා බව ද කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *