ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය අද ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා

අද වන විට ජනතාව ජාතික ආණ්ඩු ප්‍රතික්ෂේප කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මහලේකම් තිස්ස. අත්තනායක මහතා පවසයි.

මහනුවර දි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

රට තුළ ස්ථාවර දේශපාලන පසුබිමක් පැවතීම වැදගත් වන බවත්, අද වන විට එවැනි තත්ත්වයක් නොමැති බැවින් ඔලුගෙඩි එක් කර ගනිමින් ආණ්ඩු සැකසීමේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් වන බව ද තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසයි.

රට තුළ ආණ්ඩුවක් ස්ථාවර කර ගත යුත්තේ ජනතාව තුළින් බවත්, ජාතික ආණ්ඩුව අද වන විට මහජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්ත්වකට පත්ව ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

ජාතික ආණ්ඩුවක සැබෑ අරමුණ, ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම ද එසේත් නැතිනම් ඇමතිකම් බෙදා ගනිමින් එම පහසුකම් භුක්ති විඳීම ද යන සැකය ජනතාව තුළ ඇති බව ද අත්තනායක මහතා මෙහිදී පැවසීය.

අද වන විට ජාතික ආණ්ඩුව යන සංකල්පය ජනතාව තුළ ජනප්‍රිය නොවන බවත්, මේ වන විට රටට අවශ්‍යව ඇත්තේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් වන බව ත් තිස්ස අත්තනායක මහතා සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ නොයෙක් දේශපාලන පක්ෂ එක් කර ගනිමින් ආණ්ඩු සකස් කරනවාට වඩා නව මැතිවරණයකට ගොස් ජනතා කැමැත්තෙන් බහුතර ආණ්ඩුවක් සකස් කිරීම සුදුසු බව තම විශ්වාසය වන බව ද තිස්ස අත්තනායක මහතා පැවසීය.

එසේ නොමැති නම් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙන බව ද අත්තනායක මහතා මෙහිදී අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *