පාතාලයට උදව් කරන දේශපාලන නායකයින් වහාම හෙළි කළ යුතුයි

දේශපාලන මඩගැසීම් උදෙසා පමණක් ඇතැම් දේශපාලනඥයින්ට පාතාල නායකයින් හා සම්බන්ධතා ඇති බවට. ප්‍රකාශ කිරීම සිදු නොකළ යුතුබව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා පවසයි.

කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ මෙම මඩගැසීම් වලට දේශපාලනඥයින් මෙන්ම ආරක්ෂක නිලධාරින්ද හසු වි ඇකි බවයි.

සෑම ආණ්ඩුවකම ඇතැම් දේශපාලන නායකයින් පාතාප නායකයින් සමඟ සම්බන්ධතා පැවති බව නොරහසක් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා නොකර වර්තමානයේ එවැන්නක් සිදු වන්නේ නම් එයට නිතිමය පියවර ලත යුතු බවද මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *