රට තුළ මහජන සෞඛ්‍ය සේවයක් ඇති කළ යුතුයි

රට තුළ මහජන සෞඛ්‍ය සේවයක් ඇති කළ යුතුබව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩි ලාල්කාන්ත මහතා පවසයි.

අනුරාධපුර මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක දි ඒ මහතා මේබව සඳහන් කළේය.

සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකටම එක් වෛද්‍යවරයෙන් බැගින් සිටිය යුතු බවද ඔහු පවසයි.

ඒ අනුව වෛද්‍යවරයාට පහසුකම් ලබාදෙන එක රජයේ වගකීම බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවකින් එමම තත්ත්වය ඇති කරන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *