නීති වීරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වු දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

වයඹ නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් සිදු කළ පා මුර සංචාරයක් අතරතුරදි පල්ලියවාසල්පාඩු ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී දැල් භාවිතා කරමින් මසුන් ඇල්ලූ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එහිදී ඔවුන් සතුව තිබූ මිටර් 225 දිගැති තහනම් දැලක්, ඩිංගි යාත්‍රාවක් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇත.

ඒ අනුව, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින්, තහනම් දැල, යාත්‍රාව සහ අනෙකුත් ධීවර ආම්පන්න ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා පුත්තලම, ධීවර අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කෙරුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *