මම කථානායකට දුන් ලිපිය නිසා සන්ධානයට ජයග්‍රහණ රැසක් හිම වුණා

තමා කතානායකවරයාට ලබා දුන් ලිපිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ජයග්‍රහණ රැසක් ලබා ගැනීමට හැකි වූ බව පක්ෂ මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනයි.

එසේ නොමැති නම් විපක්ෂ නායක ධුරය පවා තම පක්ෂයට අහිමි වන බව මහලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

මාතර, කටුවන ප්‍රදේශයේ පැවති මුල්කිරිගල ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා මෙම අදහස් පල කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *