එජාප පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු පිරිසකගේ සහය විපක්ෂයට – මහින්ද රාජපක්ෂ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජය කිරීමට. පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටී. මේ සඳහා එජාපයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක්ද විපක්ෂ සමග යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය දීමට සූදානම්ව සිටින බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුවට සුජාත භාවයක් නොමැති බවය. එම නිසා ආණ්ඩුවේ සිටින රටට ආදරය කරන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක්ද විපක්ෂය සමග මේ යෝජනාවට එරෙහිව ඡන්දය දීමට සූදානම්ව ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයකින් පරාජය කරනවා යැයිද විපක්ෂ නායකවරයා කීවේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *