තෛපොංගල් වෙනුවෙන් සඳුදා උතුරේ සියලුම පාසල් වසා දැමේ

තෛපොංගල් දිනය නිමිත්තෙන් 14 වැනි සඳුදා දිනයේදී උතුරේ සියලුම පාසල් වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යලය ඊයේ (11) නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන් මහතා උතුරු පලාත් අධ්‍යාපන ලේකම් ඇතුළු නිලධාරීන් සමඟ සිදු කරන ලද සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

දෙමළ ජනතාවගේ වසරේ ප්‍රධානම සැමරුමක් වන තෛපොංගල් දිනය සැමරීමට සූදානම් වීම වෙනුවෙන් උතුරේ පාසල් සඳහා තෛපොංගල් දිනට පෙර දිනය නිවාඩු දිනයක් ලෙසට නම් කොට ඇති අතර නිවාඩු දෙන සඳුදා දිනය වෙනුවට සතියේ වෙනත් නිවාඩු දිනයක උතුරේ සියලුම පාසල් කටයුතු පැවත්වීමට දිනයක් දැනුම් දෙනු ලබන බවටද උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පලාත් අධ්‍යාපන කාර්යාල හා කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වෙත දැනුම් දී ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *