ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වසර 3 ක් අසාර්ථකයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිටුවා වසර 3 ක් ගතවන තුරු ව්‍යවස්ථා. කෙටුම්පතක් සකසා ගත නොහැකි නම් එම මණ්ඩලය හා ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව පවත්වාගෙන යාමෙන් පලක් නැතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ දී ඊයේ (11) පැවසීය.

අගමැතිවරයා ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය කාලය සමඟ යට ගැසූ බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

එබැවින් තවදුරටත් ඒ වෙනුවෙන් කාලය වැයකිරීම නිරර්ථක ක්‍රියාවක් බව ඔහු කීවේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *