ශ්‍රීලනිපයේ අය මුදල් මත තීන්දු ගන්නේ නෑ-අමරවීර

රටට හානිවන කිසිඳු කාර්යයකට සහයෝගය දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ. කිසිවෙකු සූදානම් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී මහින්ද අමරවීර මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ මුදල් මත තීන්දු ගැනීමට තම පක්ෂයේ කිසිවෙකු ඉතිහාසයේ සිට කටයුතු කර නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *