අයවැයට SLFP පිරිසක් සහාය දෙනවා

මාර්තු මස 05 දින ඉදිරිපත් කිරිමට යෝජිත සහන අයවැයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස්. පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ද සහයෝගය ලබාදෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැති උත්සවයක් අමතමින් ඔහු හේ බව ප්‍රකාශ කළේය. එසේම පැණි බීම වල අඩංගුව සීනි මත අයකරන බදු නැවත වැඩි කිරිම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කර කඩිනමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන බවත් ඔහු පැවැසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *