ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හෙට රැස්වෙයි

රටට නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හෙට. (11දා) පෙරවරු 10.30 ට නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමට නියමිතය.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සභාපතීත්වය දරණ මෙයෙහුම් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් වු විද්වත් කමිටු වාර්තාව හෙට (11දා) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියළු පක්ෂ නායකයින් මෙහිදී අදහස් දැක්වීමට නියමිත අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව 12.30 දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබේ. ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ මෙහෙයුම් කමිටුව ඊයේ (09දා) රැස්වී මේසම්බන්ධයෙන් තීරණය කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *