පාර්ලිමේන්තු ගුටි කෙළිය ගැන හොයන කමිටුව අදත් රැස්වෙයි

2018 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස14, 15 සහ 16 යන දිනයන්හි පාර්ලිමේන්තු සභා. ඝර්භය තුළ ඇති වූ සිද්ධීන්වලට අදාළ කරුණු පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා කථානායකවරයා විසින් පත් කළ කමිටුව අද(08) දිනයේ යළි රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා සඳහන් කළේ අද පෙරවරු 9.00ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී මෙම කමිටුව රැස්වීමට නියමිත බවයි.

අදාළ දිනයන්හි ඇති වූ සිද්ධීන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් නියෝජ්‍ය ක්‍ථානායකවරයාගේ සභාපතීත්වයෙන් මෙම කමිටුව පත් කරනු ලැබීය.

එම කමිටුව මේ වන විට අදාළ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සකස් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර එය මේ මස අවසන් වීමට ප්‍රථමයෙන් කථානායකවරයා වෙත භරදීමට සැලසුම් කර ඇති බව නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *