හම්බන්තොට වරාය කාර්යබහුල වෙයි

නව වසර උදාවී ගෙවීගිය දින කිහිපය තුළදී හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායට. නෞකා 07 ක් පැමිණ ඇති බව HIPGසමාගම පෙන්වා දෙයි.

මෙසේ පැමිණි නෞකා අතර ‘අබාන් අබ්රාහම්’ (Aban Abraham) තෙල් ගවේෂණ නෞකාවේ පසු ගවේෂණ කාර්යයන්, ‘ඕකිඩ්’ (Orchid) යාත්‍රාවේ නැවෙන් නැවට තොග හුවමාරුව, ‘චැම්පියන් එක්ස්ප්රෙස්’ (Champion Express) තෙල් නැවේ අලුත් වැඩියා කටයුතු, ‘ග්ලෝවිස් සිරිස්’ (Glovis Siris) සහ ‘ග්ලෝවිස් චැම්පියන්’ (Glovis Champion) යන නෞකාවන්හි ගොඩබෑම් සහ පැටවීම් කටයුතු, ‘සයුරළ’ (Saurala) නෞකාවේ හුරුපුරුදු කිරීම හා මෙහෙයුම් අවස්ථා වැනි සේවාවන් රැසක් එක්වේ.

වරායේ සේවක මණ්ඩලය දැනට නැංගුරම්ලා ඇති නෞකා අතරින් එක් නැවක තොග ගොඩබෑම් ක්‍රියාවේ යෙදී සිටින අතර, මෝටර් රථ නැව් හුවමාරු කිරීම සඳහා පැමිණ ඇති මෝටර් රථ ප්‍රවාහන (රෝරෝ) නෞකා 2ක මෙහෙයුම්ද හසුරුවමින් සිටියි. එමෙන්ම අලුත් වැඩියා කටයුතු සදහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් යාත්‍රාවක් මේ වන විට හම්බන්තොට වරායේ නැංගුරම්ලා ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *