ලංකාව – නවසීලන්තය අතර පළමු තරඟය අද

තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේ කාසියේ වාසිය නවසීලන්ත කණ්ඩායම හිමි කර ගෙන තිබේ.

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නවසීලන්තය අතර තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින තරඟාවලිය අද ආරම්භ වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *