එළවළු මිල සාමාන්‍ය වෙයි

එළවළු මිල මේ වනවිට සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට පත්වෙමින් ඇතැයි සීමාසහිත සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හා මැනිංවෙළෙඳ සමිතිය සඳහන් කරයි.

වෙළෙඳ පොළට එළවළු තොග ලැබීම අඩුවීම නිසා බොහෝ එළවළු මිල විශාල ලෙස ඉහළ ගිය බවද එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එච්.එම්. උපසේන මහතා සඳහන් කළේය.

එහෙත් මේ වනවිට එළවළු තොග ලැබීම ඉහළ යමින් තිබෙන බවත්, මේ අනුව ඉදිරි දෙසතිය තුළදී එළවළුමිල සාමාන්‍යඅගයක් ගනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

පසුගිය කාලයේ ඇදහැලුණු තදවැසි නිසා එළවළු තොග ලැබීම විශාල ලෙස පහළ ගිය බවත්,මේ නිසා එළවළු මිල ඉහළ ගිය බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *