2018 දී ඌවේ ළමා අපචාර , අප‍යෝජන වැඩිවෙලා

2018 වසරේ ඉකුත් කාලය තුළ ළමා අපචාර , අපයෝජන සම්බන්ධ සිද්ධීන් 215 ක් වාර්තා වී ඇතැයි. ඌව පළාත් ළමා හා පරිවාස කොමසාරිස් වාර්තාවලින් අනාවරණය වෙයි

.පාසැල් අධ්‍යාපනය නතර කිරීම් 35ක්ද දරුවන් නීතිවිරෝධී කටයුතු සදහා යොදා ගැනීම් 06 ක්ද , දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවීමේ සිද්ධි 19 ක්ද , වාර්තාවී තිබේ .

මේ දරුවන් අතරින් 49 දෙනෙක් පුනරුත්ථාපනයට යොමුකර ඇති අතර , රජයේ ළමානිවාස සදහා ළමුන් හැට තුන්දෙනෙක් යොමු කර තිබේ .

ඔවුන්ගෙන් 16 දෙනෙක් රැකියා හා ස්වයංරැකියා සදහා යොමුකළ බවද එම වාර්තා පෙන්වා දෙයි .

පසුගිය කාලය පුරා පුනරුත්ථාපනය හා කුල වැද්දීම් මගින් සමාජ ගත කල මෙම ළමුන් ගණන 66කි. වෘත්තීය පුහුණුව සදහා ළමුන් 15 දෙනෙක් යොදවා ඇති බවද සදහන් වෙයි .

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *