ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවට ආරක්ෂාව වැඩි කරයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවට ප‍්‍රදේශයට අදත් (06) විශේෂ ආරක්ෂාවක් සපයා ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා.

නිලධාරීන් 100 දෙනෙකුගේ පමණ බල ඇණියක් එහි ආරක්ෂාවට යොදා සිටින බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක කාර්යාලය කියා සිටියේ.

පාර්ලාම්න්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කර ඇති පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අදත් විභාගයට ගැනෙනවා. ඒ බව සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවට ප‍්‍රදේශයට මෙලෙස විශේෂ ආරක්ෂාවක් සපයා ඇත්තේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *