රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපෙක්ෂව දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වූ ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වන විට ක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වෙමින් තිබේ. ඒ අනුව අද දිනයේදී මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරය විකුණුම් මිල රුපියල් 180.90ක් ලෙස දැක්විය.

Sharing is caring!