ණය වාරික ගෙවිමේ බාධාවක් නැති බව රජය කියයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ අනෙකුත් නීතිමය ප්‍රතිපාදන අනුව ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් ණය වාරික ගෙවීමේ කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය දක්වන්නේ 2019 වර්ෂය තුළ ගෙවිය යුතු ණය වාරික, ණය ලබාගැනිමේදී එකඟවන ලද කොන්දේසී සපුරාලමින් ගෙවීමට කටයුතු කරන බවයි.

ණය ගෙවිම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති නොකැළැල් ඉතිහාසය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින් ණය නිසි පරිදි ගෙවන බව අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

එමෙන්ම 2019 වසරේදී කල් පිරෙන අමෙරිකානු ඩොලර් 1500ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර ඇතුළු සියලු ණය ගෙවිම සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල් සංචිතයක් රැස්කර පවත්වාගෙන යාමට අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කරන බව ද මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Sharing is caring!