වසර 55 ක් තිස්සේ ගයන තවමත් ජනප්‍රිය ගීතය

වසර පනස් පහක් තිස්සේ තමන් ගැයු පළමු ගීය අදටත් ප්‍රසංග වේදිකාවේ ගයන ශිල්පියකු ඉන්නවා නම් ඒ එකම කෙනයි. අන් කවුරුවත් නොව ඔහු නිහාල් නෙල්සන්.

දශක පහකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ඔහු එලෙස ගයන ඔහුගේ පළමු ගීතය තමයි ”ලස්සනට පිපුණු වනමල්…” ඇතැම් විට එය ලෝක වාර්තාවක් වන්නටත් පුළුවන්.

සමහර විට ගායකයකු ගැයූ පළමු ගීතය ජනප්‍රිය නොවන්නට පුළුවන්. ජනප්‍රිය වුණත් වසර පනහකට අධික කාලයක් එය ප්‍රසංග වේදිකාවේ නොගයන්නට පුළුවන්.

නමුත් ගායන ශිල්පී නිහාල් නෙල්සන්ගේ මේ ගීය එහෙම නැහැ… වසර පනහකටත් අධික කාලයක් එක ලෙසම එය ජනප්‍රියව තියෙනවා. එදත් ඔහු එය ගැයුවා. අදත් ගයනවා. මතුවටත් එය එලෙසම වේවි…

Sharing is caring!