ඇමෙරිකාව පැනවූ සම්බාධක බිඳ දමනවා – ඉරාන ජනපති

ඉරාන ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ අරමුණු කරමින් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් යළිත් පැනවූ සම්බාධක බිඳ දමන බවට ඉරාන ජනපති හස්සන් රොයුහානි අවධාරණය කරයි.

2015 න්‍යෂ්ටික ගිවිසුම යටතේ ඇමෙරිකාවේ එවකට ජනපති බරැක් ඔබාමා විසින් ඉරානයට එරෙහිව පනවා තිබූ මෙම සම්බාධක ඉවත්කරනු ලැබිණි.

නමුත්, මෙම නව සම්බාධක සමග ඉරානයේ ඛනිජතෙල් අපනයන, වරාය සහ බැංකු වෙත දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇති අතර, තෙල් සම්පතින් ආඪ්‍ය ඉරානය සමග ව්‍යාපාර කිරීමද සෙසු රටවලට දැඩි අපහසුවක් ඇති කරනු ඇත.

නමුත්, ඇමෙරිකාවේ මෙම සම්බාධක හමුවේ දැඩි ස්ථාවරයක පසුවන ඉරාන ජනපතිවරයා අවධාරණය කරන්නේ ඉරානය තවදුරටත් ඛණිජ තෙල් අපනයන සිදුකරන බවයි.

“අපි බොහෝම අභිමානයෙන් යුතුව මේ සම්බාධක බිඳහෙලනු ලබනවා…” යැයි ඉරාන ආර්ථික අංශයේ නිලධාරීන් හමුවේ රොයුහානි කියා සිටියේය.

Sharing is caring!