රාමායණය නූර්තිය DVD තැටියක් ලෙස එළිදක්වයි

ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ මූලික අරමුණක් වන නූර්ති නාඩගම් සම්ප්‍රදායේ පැවති ගීත සාහිත්‍ය හා නූර්ති නාට්‍ය මතු පරපුර වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම නූර්ති නාට්‍යකරුවා වූ නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා සූරීන්ගේ පැරණිතම නූර්තියක් වූ රාමායණය නූර්තිය රූපගත කර, ඩීවීඩී තැටියක් මගින් පාසල් ශිෂ්‍යන්  හා ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පිරිස් වෙත නිකුත් කිරීමට ටවර් හෝල් රඟහල පදනම පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම කර්තව්‍ය ටවර් හෝල් රඟහල පදනම ඉතිහාසයේ මෙන් ම, ශ්‍රී ලාංකේය නාට්‍ය කලාවේම සුවිශේෂී සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන්නකි.

එහි රූගත කිරීම් වල විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. 

20181102Drama(1)20181102Drama(2) 20181102Drama(3) 20181102Drama(4) 20181102Drama(5) 20181102Drama(6) 20181102Drama(7) 20181102Drama(8) 20181102Drama(9) 20181102Drama(10) 20181102Drama(11) 20181102Drama(12) 20181102Drama(13)

Sharing is caring!