රාජිතගෙන් GMOA වෙත පිළිතුරක්

රෝහල්වල විශාල ඖෂධ හිඟයක් මතුව ඇත්නම්, ඒ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට. ලිඛිතව ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉල්ලා සිටියි.

රෝහල්වල විශාල ඖෂධ හිඟයක් ඇති බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සහකාර ලේකම් වෛද්‍ය නවීන්ද සොයිසා මහතා විසින් මාධ්‍යයට කර ඇති ප්‍රකාශය පිළිබඳ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරයි.

අදාළ තොරතුරු පදනම් කර ගනිමින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට තමන් සූදානම් බවත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයට පත්වන විට ඖෂධ වර්ග 49-70 අතර ප්‍රමාණයක හිඟයක් දෛනිකව පැවැති බවත් පෙන්වා දෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා, එම හිඟය මගහරවා ගැනීම සඳහා රෝහල් පද්ධතියට මෘදුකාංගයක් හඳුන්වා දුන් බවද ප්‍රකාශ කරයි.

එම පරිගණක මෘදුකාංගයට අනුව ඕනෑම රෝහලක සිට අනෙක් රෝහලට අවශ්‍ය හිඟ ඖෂධ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවත්, ඒ අනුව ඇතැම් හිඟ ඖෂධ කඩිනමින් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයෙන් සහ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවත් රාජිත සේනාරත්න මහතා අවධාරණය කරයි.

Sharing is caring!